Energetické poradenství

Ceny energií jsou často citovaným tématem, které se dotýká každého z nás. V poslední době všichni, a to ať domácnosti nebo firmy, hledáme způsoby a cesty, jak za energie ušetřit.

V oblasti energetického poradenství poskytujeme našim klientům zdarma nezávislé analýzy a rozbory dodávek plynu a elektřiny. Cílem těchto analýz je dosažení maximálních možných úspor za elektřinu a plyn. Posláním našich proškolených analytiků je stát na straně klienta. Hájit jeho zájmy, hledat pro něj nejvhodnější a cenově nejpříznivější varianty a v neposlední řadě klienta bránit proti neetickým metodám některých prodejců a dodavatelů energií.

Díky množství poptávek můžeme s dodavateli dohodnout mnohem výhodnější nabídky, než samotný zákazník.

Kontaktní formulář